สินค้าบ้านเห็ด

อุปกรณ์สร้างหมอกน้ำ/ฝอยน้ำULEM


ยูเล็ม ULEM ย่อมาจาก  Ultra Low Energy Mist โดยรศ.ดร ปองวิทย์ ศิริโพธิ์ เป็นผู้คิดค้นและพัฒนาขึ้นเป็นคนแรกของโลก การทำงานของยูเล็ม ใช้หลักการณ์สร้างหมอกน้ำจากแรงเหวี่ยงของจานหมุน ไม่ใช้หัวฉีด ทำให้ยูเล็มมีจุดเด่น กว่าระบบสปริงเกลอร์ ตรงที่ ใช้น้ำอะไรก็ได้ไม่มีการตัน อีกทั้งไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องปั้มน้ำ

ยูเล็มได้ถูกพัฒนาขึ้นมาหลายรุ่น จนถึงปัจจุบัน  อาจารย์ปองวิทย์และบ้านเห็ด ได้แก้ไขข้อเสียของยูเล็มรุ่นก่อนๆ ตลอดจนได้พัฒนาจานยูเล็มขึ้นมาใหม่ล่าสุด  คือจานยูเร็มรุ่นมีขน

จานยูเล็มรุ่นนี้จะมีขนขึ้นโดยรอบจาน ทำให้การทำงานของยูเล็มเป็นไปได้หลาย ลักษณะงาน  ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานเช่น ใช้ให้ความชื้นในโรงเพาะเห็ด  ใช้ให้ความชื้นและรดน้ำในเรือนกล้วยไม้ หรือใช้รดน้ำ ใส่ปุ๋ย ฉีดพ่นย่าฆ่าแมลงในแปลงผัก และใช้ลดความร้อนในปศุสัตว์เป็นต้น
อุปกรณ์สร้่างหมอก/ฝอยน้ำ ยูเล็ม ULEM
ยูเล็มรุ่นใหม่
ลักษณะของจายยูเล็ม
การตัดขนยูเล็มเป็นเทคนิกใหม่ที่นำมาใช้ในการออกแบบจานยูเล็มรุ่นใหม่  ยังผลให้จานยูเล็มหมุนช้าหรือเร็วได้ ซึ่งก็จะทำให้หมอกน้ำเปลี่ยนลักษณะได้ตามการหนุนของจานเช่นกัน

การตัดขนยูเล็มรุ่นใหม่
การตัดขนจานยูเล็ม
 1. ไม่ตัดขน จะทำให้ยูเล็มหมุนช้า การกระจายน้ำได้ไกลเพราะน้ำที่ออกมาลักษณะเป็นฝอยน้ำ ทำให้กระจายได้ไกลประมาณ 3เมตร(เส็นผ่าศูนย์กลาง) เหมาะกับ การใช้ยูเล็มในแปลงผักอัตโนมัติ  ใช้ลดความร้อน  ใช้ในปศุสัตว์  ใช้ให้ความชื้นในสวนปาล์มน้ำมัน
 2. ตัดขนออกครึ่งของความยาว จะทำให้ยูเล็มหมุ่นได้เร็วขึ้น การกระจายน้ำเป็นหมอกน้ำ เหมาะกับ ใช้ในโรงเพาะชำ หรือโรงเรือนกล้วยไม้  แปลงผักอัตโนมัติ โรงเห็ดหูหนู ตึกเลี้ยงนกนางแอ่น 
 3. ตัดขนออกหมด ยูเล็มจะหมุนได้เร็วที่สุด และสร้างหมอกน้ำได้ละเอียดมาก เหมาะสำหรับ การสร้างความชื้นในโรงเห็ดทั่วๆไป สามารถสร้างความชื้นกว่า 90% ได้อย่างรวดเร็ว


แนะนำ  การตัดขนโดยใช้กรรไกรตัดโดยรอบให้เท่ากัน ไม่ใช้มีด
ยูเล็ม เหมาะสำหรับ
 • การปลูกผักตามแนวคิด"เกษตรอัตโนมัติ" และCITY FARM รดนำ้เอง พ่นยาเอง และใส่ปุ๋ยเองอย่างอัตโนมัติ
 • เรื่อนเพาะชำ เรือนกล้วยไม้
 • สถานที่ๆไม่ค่อยมีน้ำแห้งแล้ง ต้องใช้น้ำอย่างประหยัด
 • โรงเห็ดทุกชนิด
 • ควบคุมฝุ่นละอองและความร้อน ทั้งคนและปศุสัตว์
 • ตึกเลี้ยงนกนางแอ่น
การใช้ยูเล็มให้เหมาะสม
 • ไม่ใช้ยูเล็มทำงานอย่างต่อเนื่องเกินกว่า2ชั่วโมงต่อครั้ง และพักต้องไม่ต่ำกว่า1ชั่วโมง
 • ใช้ยูเล็มร่วมกับอุปกรณ์ควบคุมที่บริษัทแนะนำ หรือตัวแทนเท่านั้น
 • ไม่ใส่จายยูเล็มขณะที่ยูเล็มทำงานอยู่
 • ควรใช้ยูเล็มกับอุปกรณ์ควบคุมเวลา(Timer)
 • ยูเล็มใช้ไฟฟ้า 12VDC และกินไฟ 1.3W
Diagram การติดตั้งและแนะนำ
ยูเล็ม/ULEM
ต้องการพิมพ์ วิธีติดตั้ง ยูเล็มอย่างถูกต้อง คลิก....ที่ภาพบนนี้เลยครับ..
1. อุปกรณ์สร้างหมอกน้ำ ยูเล็ม (ULEM) ราคา @ 370.- ต่อชุด (หมายเหตุ มีจำหน่ายเฉพาะศูนย์เรียนรู้บ้านเห็ดทุกสาขากว่า 100 สาขาทั่วประเทศในราคาเดียวกันหมด
ประกอบด้วย 1. แกนแขวนยูเล็ม            จำนวน 1 แกน
 2. ตัวยูเล็ม                        จำนวน 1 ตัว
 3. จานยูเล็มรุ่นเจ้าพายุ     จำนวน 1 จาน
 4. เข็มขัดรัดแกนแขวน     จำนวน 2 ตัว2. อุปกรณ์ติดตั้งยูเล็ม แนะนำ *** ยูเล็ม ห้ามทำงานโดยไม่มีกล่องควบคุมเด็ดขาด สามารถละลายได้*** ศูนย์"บ้านเห็ด" ได้ออกแบบ/แนะนำอุปกรณ์ที่จำเป็น และเหมาะสมกับการใช้ยูเล็มไว้ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดหาอุปกรณ์  และทราบราคาในการใช้ยูเล็มให้ทำงานอย่างอัตโนมัติ และสามารถใส่ปุ๋ย พ่นยา หรือปรับอุณหภูมิได้อย่างเต็มประสิทธิภาพของ ยูเล็ม...คลิก ที่ภาพ และ download ได้เลย
3. วัสดุที่จำเป็นในการติดตั้งปั้มน้ำเล็ก ทางศูนย์ฯ"บ้านเห็ด" ได้คัดสรร และออกแบบให้ ยูเล็มทำงาน
กับปั้มน้ำขนาดเล็ก เพื่อเป็นประโยชน์ในการเติมปุ๋ย พ่นยา ได้อย่างอัตโนมัติ ปั้มน้ำเล็กจึงเป็นหัวใจหลัก
ในระบบยูเล็ม .....คลิกที่ภาพ และdownload ราคาและวัสดุที่จำเป็นที่ภาพ


ULEM

4. การติดตั้งยูเล็ม และวัสดุที่แนะนำ เพื่อให้ง่าย่อการคำนวนประมาณราคาค่าวัสดุ และการวางแผนการติดตั้ง ยูเล็มอย่างมาตรฐานที่ทางศูนย์ฯ"บ้านเห็ด"ได้กำหนดขึ้น...คลิกที่ภาพ และdownload ครับโรงเห็ดอัตโนมัติ


โรงเห็ดอัตโนมัติบ้านเห็ด
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล3 วันฃดชัยมงคล จ.อ่างทอง
โรงเห็ดอัตโนมัติ ขนาดบรรจุก้อนเชื้อเห็ด 1000ก้อน  ขนาดประมาณ ก2.40เมตรxย2.40 เมตรx ส 2.50 เมตร  เป็นโรงเห็ดที่ออกแบบให้เหมาะกับการเพาะเลี้ยงเห็ดทุกชนิด เช่นเห็ดนางฟ้า เห็ดขอน เห็ดโคนญิปุ่น เห็ดหัวลิง เห็ดหลินจือ หรือเห็ดอื่นๆ

โรงเห็ดอัตโนมัติ มีการควบคุมการให้ความชื้นในโรงเห็ดได้อย่างอัตโนมัติ  โดยอุปกรณ์กระจายน้ำฝอยยูเล็ม(ULEM- Ultra Low Energy Mist) ยูเล็ม สามารถสร้างความชื้นภายในโรงเห็ดได้กว่า 90% โดยใช้น้ำและพลังงานต่ำ


โรงเห็ดอัตโนมัติ 1000ก้อนมีโครงสร้างที่ถาวร โดยใช้เหล็กชุบ สังกะสี(Galvanized Steel) เป็นโครงสร้างหลักทั้งหมด  และใช้ผ้าใบอย่างหนาพิเศษ(Supper Blue sheet)เป็นวัสดุมุงเก็บความชื้น   ยังมีอุปกรณ์ตั้งเวลาและควบคุมยูเล็มให้ทำงานตามที่กำหนด  โดยเกษตรกรสามารถกำหนดให้ยูเล็มทำงานตามความต้องการของเกษตรกรได้อย่างอัตโนมัติ  อีกทั้งยังมีการติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ทำให้โรงเห็ดมีอากาศ ความชื้น และอุณหภูมิเหมาะสมในการเจริญเติบโตของเห็ด

โรงเห็ดอัตโนมัติ
โรงสร้างเหล็กชุบสังกะสี
เหมาะสำหรับ
 1. การเพาะเลี้ยงเห็ดก้อนทุกชนิด
 2. เพาะเห็ดในรูปแบบอุตสาหกรรม
 3. โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน โครงการเสริมรายได้และสร้างอาชีพชุมชน
 4. โครงการหมู่บ้านเห็ด  หรือการเพาะเลี้ยงเห็ดหลายๆชนิดในที่เดียวกัน โดยมีโรงเห็ดหลายๆโรงและกำหนดให้แต่ละโรงทำงานแตกต่างกัน  ในเรื่อง อากาศ ความชื้น และอุณหภูมิ เพื่อให้เหมาะกับเห็ดในชนิดนั้นๆ
 5. ใช้ไฟฟ้าขนาด 220vAC (ไฟฟ้าใช้ในบ้านธรรมดา) สามารถแปลงใช้กับแผงรับพลังแสงอาทิตย์อย่างโซลาเซล์(Sola Cell) 

โรงเห็ดอัตโนมัติประกอบด้วย


1. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี(Galvanized Steel) L 40x40x0.50 มม.จำนวน 1ชุด
2. การยึดเหล็กใช้การย้ำให้เหล็กยึดติดกันเอง และ การประกอบโครงใช้สกูลหัวสว่าน(self drilling screw)
3. อุปกรณ์กระจายน้ำฝอย ยูเล็ม (ULEM- Ultra Low Energy Mist) จำนวน 4ตัว พร้อมจานหมุนและแกน
4. อุปกรณ์ควบคุมและแปลงไฟใช้กับไฟฟ้า 220VACขนาด ก7”x ย12” x ส5”จำนวน  1 กล่อง
5. ผ้าใบชนิดหนา(Supper Blue Sheet)ตัดเย็บเจาะใส่ตะข่ายกันแมลง และติดตีนตุ๊กแกเป็นประตู 2 ด้าน จำนวน 1 หลัง
6. พัดลม12VDC พร้อมตะแกรงกันใบพัด ขนาด 4 ½”นิ้ว จำนวน 6 ตัว
7. คานอลูมิเนียม(Aluminum)กล่องขนาดประมาณ ก1 ¾ ”x ย3” Xหนา 1 mm. ยาว 2.40เมตรจำนวน 4 ท่อน
8. เชือกและแป้นพลาสติกแขวนก้อนเห็ดชนิดถอด/ใส่กลับได้( 1ชุดแขวนก้อนเห็ดได้ประมาณ 15 ก้อน)จำนวน 67ชุด
9. กล่องอุปกรณ์ไฟ และตั้งเวลาขนาด ก6”xย8”xส4 ½” จำนวน 1กล่อง
เครื่องสร้างหมอก ยูเล็ม
10. ตุ่มน้ำขนาดบรรจุ 15 ลิตร
11. ปั้มน้ำใช้ไฟ220VAC ขนาด 60W ยกน้ำ3เมตร อัตราการไหล 3000L/H จำนวน1อัน
12. ระบบท่อน้ำ และระบบกันน้ำหยด ประกอบด้วยท่อPE 16มม. และข้อต่อ กับวาล์วกันกลับขนาด ½ ”  จำนวน2ตัว รวมเป็น 1ชุด
13. ลูกลอยขนาด ½”   จำนวน 1ตัว

วัสดุเสริมไม่รวมในราคาเสนอ 

1. ก้อนเชื้อเห็ดบรรจุถุงน้ำหนัก900-1000กรัม:ก้อน    จำนวน 1000ก้อน
2. ใบจากและโครงสร้างไม้ไผ่กันความร้อน
โรงเห็ดอัตโนมัติ"บ้านเห็ด"
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน จ.อ่างทอง

ผลงานติดตั้งโรงเห็ดอัตโนมัติ
 • โครงการส่วนพระองค์สมเด้จพระเทพฯ วังสวนจิตรลัดดา โครงการทกลองเพาะเห็ดหลินจือ และเห็ดหัวลิง จำนวน 4โรง
 • โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล3 วัดชัยมงคล จำนวน 1โรง
 • โครงการช่วยพี่น้อง 3ชายแดนภาคใต้ จำนวน 50โรง
 • โครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ 110โรง

การติดตั้งโรงเห็ดอัตโนมัติ พร้อมกัน4โรง


ชุดเขี่่่ยเชื้อเห็ด+DVD

ชุดเขี่ยเชื้อเห็ด และDVDเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมอย่างสูงของผู้ที่เข้ามาอบรม"การเพาะเลี้ยงเห็ดอย่างมืออาชีพ"  ทำให้ให้ผู้ที่จะฝึกการเขี่ยเชื้อเห็ด สามารถดูเทคนิกการเขี่ยเชื้อจากDVD และทำตามได้ทันทีอย่างถูกต้อง ทั้งยังไม่ต้องเสียเวลาในการจัดหาอุปกรณ์

ชุดเขี่ยเชื้อเห็ด+DVD สอนการเขี่ยเชื้อประกอบด้วย

 1. DVD การสอนการเขี่ยเชื้อเห็ด    จำนวน   3 แผ่น
 2. ตะเกียงแอลกอฮอล์ พร้อมใส้      จำนวน   1 ชุด
 3. ด้ามมีดผ่าตัด#3 สแตนเลส           จำนวน  1 อัน
 4. ใบมีดสแตนเลส#11                        จำนวน  2 อัน
 5. สเปรย์พ่นน้ำใช้ล้างมือ                  จำนวน 1 อัน
 6. เข็มเขี่ยเชื้ตรง                                 จำนวน 1 อัน
 7. เข็มเขี่ยเชื้องอ                                 จำนวน 1 อัน
 8. คีมปากตรงกลาง                             จำนวน 1 อัน
ประโยชน์
 • ใช้สำหรับเป็นอุปกรณ์การเรียนรู้สำหรับนักศึกษา และผู้ที่สนใจ
 • ใช้เป็นเครื่อมมือในโรงงาน/โรงเห็ด/ศูนย์เรียนรู้ทำการเพาะเลี้ยงเห็ด

DVD การเขี่ยเชื้อเห็ด

เปิดเผยแนวคิด การทดลอง และ ความลับ ของศูนย์เรียนรู้บ้านเห็ด ในการเพาะเชื้อเห็ดให้เดินได้เร็วและออกดอกเร็วที่สุดในประเทศ

ประโยชน์ 

 1. ใช้ในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมของเกษตรกร/ครู/นักเรียน/นักศึกษา
 2. ลดเวลาในการสอน/อบรมพนักงานใหม่ให้สามารถเขี่ยเชื้อ/ขยายเชื้อ/ทำให้เชื้อเดินได้เร็ว
 3. ใช้เป็นสื่อการสอนการเขี่ยเชื้อเห็ด

DVD มีทั้งหมด 3 แผ่น โดยแบ่งเนื้อหาดังนี้
แผ่นที่1 "การเขี่ยเชื้อ#1"(แผ่นสีเขียว) เป็นการสอนการเขี่ยเชื้อจากดอกเห็ดไปยังอาหารวุ่นPDA(ใช้มันฝรั่ง) และRDA(ใช้ข้าว) ที่เป็นสูตรเฉพาะของศูนย์เรียนรู้บ้านเห็ดครั้งแรกของประเทศ  สามารถนำเทคนิกการเขี่ยเชื้อไปใช้ได้ในการเขี่ยเชื้อทั้งในตู้เขี่ยเชื้อและเขี่ยเชื้อโดยไม่ใช้ตู้หรือห้องเขี่ยเชื้อ   มีการสอนทำห้องบ่มเชื้ออย่างประหยัด โดยใช้งานร่วมกับโรงเห็ดที่เรามีอยู่แล้ว  ซึ่งห้องบ่มเชื่อเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากอย่างหนึ่งในการเพาะเชื้อเห็ดให้เดินเร็ว และเสียน้อยจากราเขียวแผ่้นที่2 "การเขี่ยเชื้อ#2"(แผ่นสีแดง) เป็นการขยายเชื้อจากวุ่นเข้าไปยังเมล็ดข้าวฟ่าง หรือเมล็ดข้าวเปลือกก็ได้ อาสัยความเข้าใจเรื่องเชื้อราอย่างง่ายๆ  การใช้ถุงพลาสติกปิดขวดแทนกระดาษที่นิยมทำกันทั่วประเทศ ช่วยป้องกันหนู และความชื้นได้  และเทคนิกการทำให้เชื้อเดินได้ไว  ขายได้เร็วภายใน 3วัน
แผ่นที่3 "การเขี่ยเชื้อ#3" (แผ่นสีเหลือง) เป็นการสอนการขยายเชื้อจากข้าวสู่ข้าว ไม่ว่าจะเป็นข้าวฟ่าง หรือข้าวเปลือกก็ได้ และแนวคิด/วิธีที่จะทำก้อนเชื้อเห็ดให้เดินเต็มก้อนภายใน 20-25วัน และออกดอกภายในอีก3-7วัน ต่างจากทั่วไปที่เชื้อเดินเต็มก้อนใช้เวลากว่า30-45วัน และออกดอกอีก7วัน  อีกทั้งเรากำลังทดลองให้เชื้อเดินเต็มก้อนภายใน7วัน และออกดอกรวมกันแล้วไม่เกิน14วันเป็นครั้งแรกของประเทศไทย


กล่องควบคุม ยูเล็ม(Control Box)กล่องควบคุมอุปกรณ์สร้างหมอกน้ำ/ความชื้น ยูเล็ม เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างยิ่ง ในการใช้ยูเล็มให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด กล่องควบคุมทำหน้าที่แปลงไฟฟ้าที่บ้าน (ไฟกระแสสลับ 220 VAC) ให้เหมาะกับ ยูเล็ม(ไฟกระแสตรง 12 VDC) และควบคุมยูเล็มให้ทำงานและหยุดทุกๆ 10-15 วินที  การใช้งานเพียงเสียบปลั๊กก็ใช้งานได้แล้ว ไม่ยุ่งยาก มีให้เลือก 3 รุ่นคือ
 1. กล่องควบคุม(เล็ก) -Control Box(S) ใช้กับยูเล็ม 1-2 ตัว
 2. กล่องควบคุม(กลาง)-Control Box(M) ใช้กับยูเล็ม 1-7ตัว 
 3. กล่องควบคุม(ใหญ่)-Control Box(`L) ใช้กับยูเล็ม 1-11ตัว
ประโยชน์ของกล่องควบคุม
 1. ใช้กับ ยูเล็ม ในรุ่นล่าสุดให้ยูเล็มทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 2. ยืดอายุของยูเล็ม
 3. ถูกออกแบบให้ทำงานคู่กับเครื่องปั้มน้ำเล็ก สำหรับการควบคุมอุณหภูมิของอากาศในโรงเห็ด และใช้การใส่ปุ๋ย หรือยาฆ่าแมลง(อ่านข้อมูลเรื่องยูเล็ม)ในแปลงปลูกผักอัตโนมัติ
 4. กล่องควบคุมรุ่นใหม่ จะมีการออกแบบให้สามารถ ปรับประสิทธิภาพตัวเอง โดยใช้อุปกรณ์เสริม(Up Grade Box)ต่อพ่วง ทำให้กล่องควบคุม สามารถทำงานกับยูเล็มได้เพิ่ม อีกเท่าตัว เช่น่ กล่องควบคุม(กลาง)ใช้กับยูเล็มได้เต็มที 7 ตัว แต่สามารถทำให้ใช้กับยูเล็มเพิ่มเป็น 14ตัวทันที

ยูเล็ม
การใช้งาน

 1. นำสายไฟฟ้าจากยูเล็ม มีสีแดง และดำมาต่อเข้าที่ ปุ่ม แดงและดำใต้กล่องควบคุม ทั้งนี้ไม่ใช้ยูเล็มเกินกว่าที่ได้กำหนดไว้ 
 2. นำเครื่องปั้มน้ำเล็กมาเสียไฟที่ใต้กล่องควบคุม ต่อจากนั้น
 3. เอาสายไฟของกล่องควบคุมเสียบเข้ากับไฟฟ้าบ้าน เท่านี้ก็เรียบร้อยครับ
หมายเหตุ การใช้ยูเล็มมากกว่าที่กำหนดไว้สำหรับกล่องควบคุมแต่ละรุ่น  จะทำให้กล่องควบคุมเสียได้ การจะเพิ่มปริมาณยูเล็ม สำหรับกล่องควบคุมทำได้โดยการ เพิ่มอุปกรณ์เสริม (Up Grade Box) เท่านั้น

อุปกร์เสริม กล่องควบคุมยูเล็ม(Up Grade Box)

อุปกรณ์เสริม กล่องควบคุมยูเล็ม (Up Grade Box) ที่ทีมงานบ้านเห็ดได้ออกแบบขึ้นมาใช้งาน เพื่อให้กล่องควบคุม ยูเล็ม (Control Box) สามารถใช้กับยูเล็มได้มากขึ้น โดยเพิ่มค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย


ประโยชน์

1. เหมาะใช้ในการออกแบบให้ยูเล็ม ลดความร้อนในอาคารหรือการเลี้ยงสัตว์ ที่จำเป็นต้องให้ยูเล็มทำงานต่อเนื่อง
2.ใช้เพิ่มปริมาณยูเล็มได้จากความสามารถของกล่องควบคุมเดิม(Control Box) อีก 1 เท่า เช่น กล่องควบคุม ใหญ่(Control Box(L)) ใช้ยูเล็มได้เต็มที่ 11 ตัว เมื่อมีการติดตั้งอุปกรณ์เสริม(Up grade Box)เข้าไป ก็จะทำให้สามารถใช้ยูเล็มได้เป็น 22 ตัวทันที

อุปกรณ์ที่ติดมากับ อุปกรณ์เสริม(Up Grade Box)
 1. กล่องอุปกรณ์เสริม    1  กล่อง
 2. สายไฟดำ-แดงพร้อมหางปลา ยาว 30 ซม.  1 เส็น
วิธีใช้งาน

 1. ต่อสายไฟ ดำ-แดง ที่ให้มาพร้อมกับ อุปกรณ์เสริม(Up Grade Box) เข้าที่ กลองควบคุม (Control Box)ตามภาพ สังเกตุ ให้ต่อปุ่มแดง ที่มีแหวนสี เขียว ของกล่องควบคุ(Control Box)ม กับ อุปกรณ์เสริม(Up Grade Box)สำคัญมากครับ
 2. ต้องใช้สายน้ำ  ปั้มน้ำเล็กและยูเล็มแยกกัน 2ชุด กล่าวคือให้กล่องควบคุมเดิม ควบคุมปั้มน้ำ และยูเล็ม 1ชุด และ อุปกรณ์เสริม ก็ควบคุม ยูเล็ม และปั้นน้ำอีกชุด ทั้ง 2 ชุดจะทำงานสลับกัน

แป้นแขวนก้อนเชื้อเห็ด "บ้านเห็ด" รุ่นใหม่

แป้นแขวนก้อนเชื้อเห็ด "บ้านเห็ด" เป็นแนวคิดใหม่ที่จะสามารถใช้แป้นแขวนก้อนเห็ด ในลักษณะไดก็ได้ตามการใช้งานของเกษตรกร

 เช่นแป้นแขวนเห็ดใช้กับเห็ด หูหนู ที่ต้องการให้เห็ดออกทางด้านข้างถุง  หรือต้องการให้เห็ดออกที่จุกขวด เช่นเห็ดนางฟ้า ก็สามารถปรับทำได้ง่าย
ความแตกต่างระหว่างแป้นแขวนรุ่นเก่าที่ใช้กันในปัจจุบัน กับรุ่นใหม่ที่"บ้านเห็ด"ได้ทำขึ้น คือลักษณะการใช้งานและความคงทน  การใช้งานแป้นเห็ดรุ่นใหม่ใช้งานง่าย สามารถถอดและใส่เชือกได้ง่ายโดยไม่ต้องถอดเชือกออก สะดวก สบาย เป็นการแก้ปัญหาที่เกษตรกรพบอยู่   เช่นการบิดของเชือกขณะเรียงก้อนเชื้อเห็ด

การใช้งานเพียงบิดแล้วใส่เชือก เท่านี้ก็เสร็จทั้งใส่และถอดแป้นแขวนเห็ดออกจากเชือก
 และที่สำคัญมากสุด คือราคาเดิม..เดิม

ขนาดของแป้นแขวนก้อนเชื้อเห็ด"บ้านเห็ด"

1. เส็นผ่าศูนย์กลาง  100 มม.(10 ซม.)
2.ทำด้วยพลาสติก PP หนาประมาณ 2มม. สีแดง
3.มีรูใส่เชือก 4 รู
4. ด้านหลังมีตราบ้านเห็ด และwww.banhed.com

มีจำหน่ายที่ ศูนย์เรียนรู้บ้านเห็ด และสาขาใกล้บ้านท่านเท่านั้นแปลงผักอัตโนมัติ

 
แปลงผักอัตโนมัติ/city farm
แปลงผักอัตโนมัติ
แปลงผักอัตโนมัติ เป็นแนวคิดและพยายามอย่างหนึ่งของ"บ้านเห็ด"  ที่ดูแล้วความคิดเราค่อนข้างจะแปลก และแหวกแนวจากที่ชาวบ้านเข้าใจในปัจจุบัน  ความจริงนั้นเราไม่ได้คิดอะไรที่แปลกแยก พิศดาลอะไรเลย  เพียงแต่"บ้านเห็ด"ไม่อยากทำตามตำราฝรั่งที่เราเทิดทูลว่ามันสุดยอดก็เท่านั้น

เด็กๆเราถูกปลูกฝังให้มีความรู้เท่าทันฝรั่ง ดูแล้ว มีระดับ มีรสนิยม เคยถามเด็กๆดูว่าเวลาจะปลูกผักบนคอนกรีตทำอย่างไร  คำตอบคือปลุกไร้ดินครับ, ไฮโดรโปรนิค(Hydroponic)ค่ะ  บ้างออกข้อสอบให้เด็กตอบทำคะแนน แล้วท่านเคยถามตัวเองไหมว่า"แล้วดินไทยเป็นอย่างไร"

"ทุกคนที่เป็นคนไทย เคยปลูกผักบนคอนกรีตทุกคน" หลายคนส่ายหัวว่าไม่เคยครับ  จริงๆแล้วก็กระถางต้นไม้ที่วางอยู่บนพื้นปูนนั่นไงครับ..เพียงแต่"บ้านเห็ด"ทำกระถางต้นไม้ใหญ่ขึ้น เป็นแปลงผักเท่านั้น..นี่คือหลักและหัวใจการออกแบบแปลงผักอัตโนมัติ
แปลงผักของคนเมือง/city farmแปลงผักอัตโนมัติ/city farm
แปลงผักอัตโนมัติ สามารถปลูกผักได้ทุกที่ ไม่ว่าบนดินเค็ม บนดาดฟ้าคอนโด หรือบนคอนกรีต การทำงานใช้ยูเล็ม(ULEM -Ultra Low Energy Mist) เป็นอุปกรณ์หลัก และมีกล่องควบคุมการทำงานของยูเล็ม ให้ทำงานได้ตามเวลาและอัตโนมัติ

เหมาะสำหรับ
 • ทำแปลงผักของคนเมือง หรือCity Farm คือคนเมืองที่อยากได้ความเป็นธรรมชาติใกล้ตัว แต่ไม่มีเวลา และไม่มีพื้นดิน มีเฉพาะคอนกรีต
 • การปลูกผักบนดาดฟ้า
 • เพาะเห็ดดิน อย่างเห็ด ตีนแรด
ชนิดของแปลงผักอัตโนมัติ
 • แปลงผักสำเร็จรูปอัตโนมัติ เป็นแปลงผักขนาดเล็ก สามารถขนย้ายได้ง่าย สะดวก มียูเล็มเป็นอุปกรณ์ ให้น้ำ ใส่ปุ๋ย พ่นยาเองโดยอัตโนมัติ 

 • แปลงผักขนาดใหญ่ เป็นแปลงผักที่ออกแบบได้ตามความต้องการของลูกค้า ใช้ได้ดีสำหรับใช้ในการสาธิตปลูกพืชผักในศูนย์เรียนรู้ โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน โครงการหารายได้ เพิ่มอาชีพในชุมชน เป็นต้น


จุกขวดรุ่นใหม่/ฝาปิดแบบใหม่

จุกขวดป้องกันน้ำและหนู "คลิกรูปครับ"ดูกันจะๆ
จุกขวดชนิดพิเศษ ที่เดียวในประเทศ"คลิกที่รูปครับ"

ชุด KIT เครื่องสร้างความชื้นในโรงเห็ด
ใช้ PP Board มาทำ ง่ายๆ ไม่ต้องลงทุนสูง แต่ผลงานเยี่ยม ทำความชื้นได้ภายในโรงเห็ด ถึง80% ขึ้นไป ใช้ได้กับเห็ดทุกชนิด ถั่งเช่า(ในตู้เย็น หรือห้อง) หลินจือ เห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า หรืออื่นๆ  ..ทำกันเลยตรงนี้หม้อนึ่งก้อนเชื้อเห็ด"บ้านเห็ด"

หม้อนึ่งก้อนเชื้อเห็ด"บ้านเห็ด"
หม้อนึ่งก้อนเชื้อเห็ด"บ้านเห็ด"รุ่นล่าสุด
หม้อนึ่งก้อนเชื้อเห็ด"บ้านเห็ด" เป็นการปรับปรุงวิธีการนึ่งก้อนเชื้อเห็ดจากหม้อนึ่งลูกทุ่งในโครงการหลวงฯ  ให้ไอน้ำร้อนกระจายอย่างทั่วถึงในก้อนเชื้อเห็ดแต่ละก้อน  ยังผลให้การนึ่งก้อนเชื้อเห็ดใช้เวลาน้อยกว่า และก้อนเชื้อเห็ดสุกทั่วกันทุกก้อน

วัสดุที่ต้องเตรียม
 1. ถังน้ำมันขนาดบรรจุ 200 ลิตร  1 ถัง(ขึ้นอยู่กับถังที่เราหาได้ เป็นถังเหล็ก)      1 ถัง
 2. เหล็กเส้น ขนาด 6มม.ยาว 10เมตร                                                                  1 เส้น                                       
 3. ตะแกรงเหล็ก # 10มม.หรือใหญ่กว่าก็ได้                                                       14 เมตร                                                         
 4. ถุงดำขนาดใหญ่สุด 40x60นิ้ว                                                                          1 ถุง
 5. ผ้าใบบลูชีท                                                                                                     4 เมตตร
อุปกรณ์ที่ต้องมี
 1. เลื่อยตัดเหล็ก
 2. เครื้องเชื่อมไฟฟ้า
 3. เข็มเย็บกระสอบพร้อมด้ายเย็บกระสอบ
 4. ยางล้อรถจักรยานต์
 5. เคเบลไทล์ขนาด 2นิ้ว หรือ3นิ้วก็ได้ครับ
การสร้าง
 • เริ่มจากการทำฐานรองก้นถัง  
หม้อนึ่งก้อนเชื้อเห็ด"บ้านเห็ด"
ใช้ฝีมือกันหน่อยครับ ตัดเหล็กขึ้นรูปดังภาพ ต้องให้แข็งแรงครับเพราะต้องรับ น้ำหนักของเห็ด ประมาณ 115 กิโลกรัมครับ การสร้างเป็นรูปโครงถัก หรือ TRUSS จำเป็นมากๆ ให้เหล็ก ตั้งห่างกันทุกๆ 20ซม.ครับจากนั้นก็ใช้เหล็กทะเยงเอียงไปทางเดียวกัน  ที่สำคัญสุดๆ ทำให็เล็กกว่าถังประมาณ 2 ซม.น่ะครับ เชื่อผมถ้าต่ำกว่านี้ใส่เข้าถังไม่ได้แน่นอนครับ  ความสูงประมาณ 10ซม.พอครับครับ
 • การทำปลอกใส่ก้อนเชื้อเห็ด
หม้อนึ่งก้อนเชื้อเห็ด"บ้านเห็ด"
การต่อปลอก
ใช้ตะข่ายเหล็กมาโค้งเป็นปลอกเส็นผ่าศูนย์กลาง 11 ซม.พอดีกับก้อนเชื้อเห็ดที่ใช้ถุงขนาด 6.5x 9.5นื้ว (ตามแบบวิธีของ"บ้านเห็ดเรา") หรือ เส็นรอบวงเท่ากับ 36ซม.(ผมเผื่อซ้อนกันประมาณ 1ซม.แล้ว)  วิธีการตัดโดยปกติตะข่ายที่มีขายในตลาดจะมีหน้ากว่างประมาณ 90-100ซม.ครับ ตัด36x90-100ซม. =19ชิ้น และ 36x60ซม.= 19ชิ้น  ตรงนี้เป็นหัวใจในการออกแบบครับ ปลอกจะทำให้ก้อนเชื้อเห็ดถูกเรียงกันอย่างเป็นระเบียบไม่ขวางการไหลของไอน้ำ(ดูภาพด้านบน) ทำให้หม้อนึ่งก้อนเชื้อเห็ด"บ้านเห็ด"ใช้เวลานึ่งเพียง 2.5 ชม.ก็ได้ความร้อนในก้อนเชื้อเห็ดขณะนึ่งที่ 80องศา C  อีกอย่างปลอกสั้นอยู่ล่างสุด และปลอกยาวอยู่บนสุด เพื่อการต่อปลอกแล้วปลอกไม่ล้มง่าย ( ดูรูปขวามือ) ปลอกบนจะจมลงไปในถังประมาณ 20ซม. สามารถบรรจุก้อนเห็ดได้190ก้อน(ก้อนเห็ดตามแบบบ้านเห็ด)
 • การทำถุงครอบ

แนวคิดถุงครอบ2ชั้นเป็นแนวคิดจากลูกศิษย์ของ"บ้านเห็ด" เองครับในรุ่น 7กลุ่มเห็ดบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ครับ เป็นผู้ช่วยคิดแนวนี้ 

แนวคิดเดิมจากโครงการหลวงฯใช้เฉพาะถุงดำอย่างเดียว ผมทำแล้วครับ ถุงดำเฉลี่ยราคาประมาณ10บาท ต่อถุง  สามารถนึ่งก้อนเห็ดได้ 1-2 ครั้งเท่านั้น   แต่ถ้าเราเย็บบลูชีท(BLUE SHEET) มาเสริมภายน้อกทำให้ถุงทำงานได้กว่า10ครั้ง  และถ้าถุงแตกก็ยังสามารถทำงานเสร็จได้เพราะถุงชั้นที่ 2 ก็กันความร้อนออกได้เช่นกัน   เปรียบเหมือนยางรถยนต์ ที่ใช้ยางใน ยางในนิ่ม แต่ยางนอกแข็ง


จบครับ คงทำกันได้ไม่ยาก ปัญหาที่ตะแกลงยังไม่ดีนักใช้งานได้ไม่นานก็ขาดและลวดจะไปทิ่มที่ก้อนเชื้อเห็ด  ทำให้มีผลต่อการเดินของเชื้อเห็ด  บ้านเห็ดได้ทำการใช้เหล็ก แผ่นเจาะรูขนาด หนา 0.6มม.มาทดลองใช้ได้ผลดีมาก ครับ ราคาอาจจะสูงไปแต่คิดถึงอณาคตแล้วคุ้มค่าต่อการลงทุนมากกว่า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น