ตู้เขี่ยเชื้อ(กระดาษ)


ฆ่าเชื้อหมดจด เขี่ยเชื้อได้ดี ราคาถูก

ตู้เขี่ยเชื้อนับว่ามีความจำเป็นระดับต้นๆ ของผู้ที่ทำอาชีพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เช่น เห็ด กล้วยไม้

การออกแบบตู้เขี่ยเชื้อเห็ด
เริ่มจากแนวคิดที่ว่า การเขี่ยเชื้อต้องอยู่ในที่ที่ปลอดเชื้อ โดยใช้ยูวี (Ultraviolet Type C หรือตัวย่อ UVC) มีช่วงความยาวคลื่นประมาณ 100-280 nm(นาโนเมตร) เป็นอุปกรณ์ในการฆ่าเชื้อโรคในอากาศ ภายในตู้

 ฉะนั้นหัวใจในการออกแบบคือ อากาศภายในตู้ต้องปลอดเชื้อ ลักษณะของโครงสร้างภายนอกเป็นตัวป้องกัน และกักอากาศไว้  เพื่อให้อากาศสัมผัสกับ แสงยูวีมากที่สุด  การออกแบบให้ตู้เขี่ยเชื้อเอียง(อย่างตู้เขี่ยเชื้อทั่วไป)  ไม่ใช่เป็นสิ่งจำเป็นในการฆ่าเชื้อโรค  แต่เพียงเพื่อความสะดวกในการทำงานเท่านั้น

ทำตู้เขี่ยเชื้อเห็ดใช้เอง(กล่องกระดาษ)  ตู้เขี่ยเชื้อเห็ด(กระดาษ)ได้เกิดขึ้นครั้งแรกโดย อาจารย์ทวียศ ศรีสกุลเมฆี ศูนย์เรียนรู้บ้านเห็ด(บ้านเห็ด) เห็นว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่คนที่เรียนเพาะเห็ด จะสามารถนำความรู้ในเรื่องการเขี่ยเชื้อเห็ดไปใช้ได้ เพราะตู้เขี่ยเชื้อ หรือห้องปลอดเชื้อในปัจุบันราคาสูงมาก  จึงได้คิดออกแบบตู้เขี่ยเชื้อทำด้วยกระดาษขึ้นใช้ ครั้งแรกในต้นปี พ.ศ 2556

อ.ทวียศ ศรีสกุลเมฆี วิศวะกร ที่ชอบเกษตร และขอทำเกษตรในแนววิศวะ
ตู้เขี่ยเชื้อกระดาษกับการอบรมเพาะเห็ดอย่างมืออาชีพ กว่า70รุ่นที่ศูนย์เรียนรู้บ้านเห็ด บางขุนเทียน กทม
ตู้เขี่ยเชื้อกระดาษ ทำด้วยกระดาษลูกฟูก(กล่องกระดาษแข็ง)  รูป4เหลี่ยม เจาะรูใส่กระจกและมีฝาเปิดพอให้มือสามารถมุดเข้าไปทำงานได้ ติดตั้งหลอด ยูวี ฆ่าเชื้อโรค และหลอดนีออน ให้แสงสว่าง  มีการระบายอากาศร้อนแบบธรรมชาติ

ข้อดีของตู้เขี่ยเชื้อกระดาษ     
 1. ราคาถูก สามารถทำใช้เองได้
 2. ใช้ในงานสนามได้ดี ประกอบง่าย น้ำหนักเบา
 3. เคลื่อย้ายได้ง่าย
(YouTube) แนะวิธีทำตู้เขี่ยเชื้อกระดาษใช้เอง


 นวัตกรรมใหม่ของวงการเห็ด "ตู้เขี่ยเชื้อเห็ด(กระดาษ)"ผู้อบรมเพาะเห็ดอย่างมืออาชีพ ทดสอบและนำไปใช้จำนวนมาก
ปัจจุบันตู้เขี่ยเชื้อ(กระดาษ) เริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างของผู้ที่ทำอาชีพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อเห็ด-กล้วยไม้เป็นอย่างมาก  เราได้มีการออกแบบและปรับปรุงตู้เขี่ยเชื้อกระดาษออกมาหลายรุ่น จนถึงรุ่นปัจุบันได้มีการออกแบบร่วมกับโรงงานผลิดกล่องกระดาษที่ได้มาตรฐาน  มีการพับ เจาะรู้และตัด โดยเครื้องมืออันทันสมัย ตู้เขี่ยเชื้อ(กระดาษ)รุ่นปัจจุบัน จึงเป็นรุ่นที่สมบูรณ์ที่สุด

วัสดุ/อุปกรณ์

 1. กระดาษกล่องลูกฟูก หนา5ชั้นอย่างดี
  การทำงานในตู้เขี่ยเชื้แกระดาษของจริง
 2. การพับและประกอบ  โดยใช้วิธีการออกแบบกล่องกระดาษรับน้ำหนัก
 3. การเจาะช่องและรูได้มาตรฐานเดียวกันทุกตู้
 4. มีจุดยึด Lock 4จุด
 5. ติดระบบระบายความร้อนในตู้  โดยพัดลมดูดอากาศทั้งนี้ไม่ส่งผลให้อากาศภายนอกเข้ามาทำให้อากาศภายในตู้ไม่สะอาด
 6. ติดตั้งยูวี ฆ่าเชื้อโรคในอากาศ แบบ C หรือ UVC ขนาด10W
 7. มีหลอดไฟนีออนขนาด 10W
ตู้เขี่ยเชื้อ(กระดาษ)รุ่นใหม่เปรียบเทียบตู้เขี่ยเชื้อกระดาษ Vs ตู้เขี่ยเชื้อชนิดระบายความร้อน


ตู้เขี่ยเชื้อกระดาษ  ได้ออกแบบโดยการเน้นเรื่องการใช้งาน ให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องมากกว่าตู้เขี่ยเชื้อแบบเดิมๆ เนื่องจาก
การระบายอากาศภายในตู้เขี่ยเชื้อมักจะทำให้เชื้อที่ไม่ประสงค์ติดเข้าไปด้วย

ตู้เขี่ยเชื้อแบบเดิมๆ  มักทำด้วยวัสดุถาวรมากเช่น ไม่ พลาสติด หรือสเต็นเลส ขึ้นอยู่กับราคา  แต่ระบบการระบายความร้อนภายในตู้ เหมือนกันคือ  จะใช้ยูวี(UVC)ในการฆ่าเชื้อโรคก่อน ประมาณ15-30นาที  ขนะใช้งานมีระบบระบายความร้อนในตู้ออก โดยพัดลมทำหน้าที่สูบอากาศจากภายนอก ผ่านตัวกรองอากาศ เข้ามาในตู้ และจะระบายออก ในส่วนหน้าบริเวณช่องที่สำหรับสอดมือเข้าทำงาน

การทำงานระบายอากาศของตู้เขี่ยเชื้อทั่วไป

ปัญหาที่พบ

 1. ความร้อนที่ลอยขึ้นด้านบนขนะทำงาน จะไหลเวียนภายในตู้ รวมทั้งถ้าภายในตู้มีเชื้อไม่พึงประสงค์อยู่  เชื้อเหล่านั้นก็จะกระจายทั่วตู้เช่นกัน
 2. อากาศทที่ทำการฆ่าเชื้อแล้วจากหลอดยูวีในชั้นแรก  จะถูกปนเปื้อนจากอากาศภายนอกตู้แม้นผ่านตัวกรองอากาศก็ตาม

ตู้เขี่ยเชื้อกระดาษ
วิศวะกร "บ้านเห็ด"เราเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น  แต่ไม่มีใครคิดการแก้ไขเลย  จนปัญหาเหล่านี้เป็นที่ยอมรับ ตู้เขี่ยเชื้อกระดาษได้ออกแบบในแนวคิดใหม่ ที่จะพยายามแก้ปัญหาการไหลของอากาศไห้ได้ดี แต่ไม่ทำ
ให้เชื้อที่ไม่พึงประสงค์จากภายนอกเข้ามาในตู้ หรือเข้ามาแล้วออกไปเลยไม่กระทบกับ อากาศที่ทำความสะอาดไว้แล้วจากการฆ่าเชื้อโดยหลอดยูวี

เทคนิคการระบายอากาศ
เริ่มจากการฆ่าเชื้อโรงภายในตู้โดย ยูวี(UVC) เวลาประมาณ15-30นาที โดยนำอุปกรณ์ที่จะใช้ไปไว้ในตู้ฆ่าเชื้อโรคพร้อมกัน(ยกเว้นเชื้อที่จะเขี่ย) 

ความร้อนจากตะเกียงแอลกอฮอร์ ขนะทำงานจะลอยตัวขึ้นด้านบน  และถูกดูดออกจากตู้เขี่ยเชื้อกระดาษโดยพัดลงระบายอากาศขนาดจี๋ว ที่ตีดตั้งให้เริ่มทำงานพร้อมหลอดนีออน(ให้แสงสว่างภายในตู้)  อากาศภายในตู้ที่ได้ทำการฆ่าเชื้อโรคแล้วจะถูกลบกวนน้อยสุด  โดยมีการเจาะทางเข้าของอากาศด้านบนเพื่อให้อากาศภายนอกเข้ามาพาอากาศร้อนออกไปโดยตรง 

หลักการไหลของอากาศ คือ อากาศเข้าจะเท่ากับอากาศออกเสมอ ดังนั้การเจาะรูด้านบนในแนวเดียวกันกับพัดลมดูดอากาศทำให้อากาศในตู้เขี่ยเชื้อกระดาษไหลเฉพาะด้านบนตู้เท่านั้น อากาศภายในตู้ไม่ถูกกวนและยังคงนิ่งอยู่เช่นเดิม เหตุการณ์นี้ยังผลให้อากาศที่ฆ่าเชื้อไว้โดยหลอดยูวี ยังคงสะอาดเช่นเดิม และผู้ใช้ยังสามารถใช้งานอย่างต่อเนื่องได้นานกว่ารุ่นเก่า  ผลสำเร็จการเขี่ยเชื้อสูง แต่ราคาต่ำที่สุดในประเทศสนใจสินค้าสั่งซื้อคลิ๊กที่ภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น